Van Arkel Oplichter

Hieronder vindt u artikelen over oplichting, maar ook wat u er aan kunt doen. En natuurlijk ook waar u op moet letten om uw geld niet kwijt te raken door oplichting.

 

Internationale actie vanwege verdenking Beleggingsfraude


Dit nieuwsbericht komt van website Rijksoverheid | 28-09-2011


De FIOD heeft vier verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar een vermeende internationale beleggingsfraude in Amerikaanse levensverzekeringen door het bedrijf Quality Investments B.V. (hierna QI).

Er is op dinsdag 27 september door de FIOD en buitenlandse autoriteiten gezocht op 27 locaties in Nederland, Spanje, Turkije, Dubai, Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Er is wereldwijd voor miljoenen euro's beslag gelegd op onroerend goed, auto's, dure horloges, boten en een vliegtuig. De internationale actie is erop gericht om zoveel mogelijk geld veilig te stellen voor beleggers van QI.

Verdenking

De vier aangehouden Nederlandse mannen zijn een 49-jarige man woonachtig in Zwitserland, een 46-jarige man woonachtig in Turkije, een 38-jarige man uit Hoorn en een 48-jarige man uit Bussum. QI en de aangehouden mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrift en oplichting. De twee eerstgenoemde hoofdverdachten worden daarnaast verdacht van witwassen. QI heeft tussen 1 juli 2007 en heden producten verkocht aan vermogende beleggers, vooral in Nederland en België, maar ook in andere  Europese landen. Het vermoeden is dat de verdachten in georganiseerd verband grote sommen geld hebben aangetrokken door het verstrekken van onjuiste informatie over de werkelijke constructie van haar beleggingsproduct. Vermoed wordt dat honderden beleggers samen meer dan $200 miljoen hebben afgegeven via QI. 

Omdat de minimale inleg meer dan €50.000 bedroeg hoefde QI niet te beschikken over een vergunning van de AFM. De Wet op het Financieel Toezicht gaat er van uit dat bij belegging van dergelijke bedragen gesproken kan worden van professionele beleggers die zelf in staat geacht worden de integriteit van de aangeboden beleggingsproducten te beoordelen. Vertrouwen is voor het financiële verkeer cruciaal. Beleggingsfraude tast het vertrouwen aan en daarom pakt de overheid dit aan door toezicht en zo nodig strafrechtelijke handhaving.

Beleggingsprodukt

Het door QI aangeprijsde beleggingsprodukt biedt deelnemers een participatie, voor bepaalde tijd, in een fonds waarin een levensverzekeringspolis en een contraverzekeringspolis zou zijn opgenomen. Indien binnen de participatieperiode de verzekerde persoon komt te overlijden volgt een uitkering van de levensverzekering. Indien na afloop van de participatieperiode de verzekerde persoon nog in leven is, zou een even hoge uitkering door de contraverzekeraar volgen.

Pas na aandringen door de AFM heeft QI in juni 2010 de naam van de betreffende contraverzekeraar bekend gemaakt; het bedrijf Provident Capital Indemnity ltd (PCI) zou de zogenoemde "bonds" leveren. Dit in Costa Rica gevestigde bedrijf stond als niet betrouwbaar bekend in Amerika en daarbuiten. De directeur van het bedrijf is in januari 2011 in de Verenigde Staten aangehouden en wordt daar, samen met zijn accountant, vervolgd wegens oplichting van beleggers over de hele wereld.

In de enkele gevallen dat er moest worden uitgekeerd is dat vermoedelijk betaald door beleggers die in een later stadium zijn gaan deelnemen aan de constructie. Er is volgens het Openbaar Ministerie sprake van een Ponzi-fraude (Uitkeringen worden betaald van het geld van nieuwe inleggers). Vermoed wordt dat de verdachten geweten hebben dat PCI niet zou uitkeren en voorts dat zij met de directeur van PCI hebben samengespannen in de oplichting van beleggers. Vermoed wordt dat de beleggers die nog op een uitkering wachten uiteindelijk maar een klein gedeelte van hun geld zouden hebben terug gezien. Van de voorgespiegelde gegarandeerde uitkering lijkt geen sprake te zijn.

Het bedrijf van één van de verdachten heeft telkens de levensverzekering en de contraverzekering ondergebracht in een Amerikaanse Trust. Volgens de prospectus worden de participanten gezamenlijk via de Trust onherroepelijk eigenaar van de betreffende verzekeringspolis. Vermoed wordt dat dit in werkelijkheid anders is en dat de twee hoofdverdachten kunnen beschikken over de uitkeringen van levensverzekeringen indien een verzekerd persoon overlijdt.

Beslag

De FIOD doorzocht in totaal vijf woningen in Grootebroek, Alkmaar, Hoorn, Amsterdam en Bussum. Daarnaast zijn drie bedrijven in Sassenheim, Amsterdam en Heemskerk doorzocht. In Amsterdam en Arnhem zijn twee advocatenkantoren doorzocht. In het buitenland zijn nog negen woningen, twee bedrijfspanden en een advocatenkantoor doorzocht.

De actie kon tot stand komen door goede samenwerking met de Virginia Financial & Securities Fraud Task Force en opsporingsdiensten in onder meer België, Duitsland, Engeland, Denemarken. Malta, Cyprus, Zwitserland, Spanje, Turkije, Bermuda en de Verenigde Arabische Emiraten.  De buitenlandse acties zijn gecoördineerd door Eurojust. 

De wereldwijde inbeslagname van goederen is niet alleen gericht op waarheidsvinding, maar ook op het achterhalen van vermogensbestanddelen. Onder leiding van het Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie zijn, naast het strafrechtelijke onderzoek naar de gedragingen van verdachten, ook strafrechtelijke financiële onderzoeken gaande.

Informatiebijeenkomst

Voor personen die geld hebben ingelegd via QI organiseren het Functioneel Parket en het BOOM, in samenwerking met de FIOD, een voorlichtingsbijeenkomst die alleen toegankelijk zal zijn voor de mogelijk gedupeerde inleggers. De beleggers  -voor zover bekend- zullen de komende dagen een brief ontvangen met een uitnodiging voor de bijeenkomst. Op de bijeenkomst zal worden ingegaan op het strafrechtelijke ingrijpen. De beleggers zal worden geadviseerd zich te verenigen teneinde schadebeperking te bewerkstelligen. Ook zullen de gedupeerden uitleg krijgen over hun positie binnen dit onderzoek.