Van Arkel Oplichter

Hieronder vindt u artikelen over oplichting, maar ook wat u er aan kunt doen. En natuurlijk ook waar u op moet letten om uw geld niet kwijt te raken door oplichting.

 

Trosradar

Een beetje gedateerd, maar toch zinvolle informatie.
 


Van forum www.trosradar.nl d.d. 29 september 2006
 FRAUDE MET BELEGGINGEN.


SNEL EN GEMAKKELIJK RIJK WORDEN, EEN BEETJE OPLICHTER WEET WAT WE WILLEN EN SPEELT ER FEILLOOS OP IN MET INVESTERINGSZWENDEL.

Een in investeringszwendelaar paait eerst zijn kennissenkring tennisvrienden geloofsgenoten en zels zijn famile- met een niet te missen buitenkansje :een investeringmet:een hoge en gegarandeerde opbrengst.Hij betaalde de gegadigden hun eerste rendement uit de inleg van de volgende gegadigde maar dat merkt aanvankelijk niemand zo maakt hij een goede indruk en trekt hij nieuwe deelnemers aan,als hij voldoende vertouwen heeft gewekt hoeft hij niet meer uit te keren maar wendt hij voor de rente op een rekening compleet met gefingeerde rekeningoverzichten. 

Zo'n zwendel kan uitgroeien tot een indrukwekkend netwerk van compagnons,zakenpartners en [schijn]firma's die ondanks de schijn van het tegendeel onder één hoedje spelen en allemaal een graantje mee pikken.Ook advokaten proffessionele tussenpersonen en andere finacieel deskundigen laten zich soms verleiden mee te doen-te goeder of ter kwade trouw.De ambitieuzere oplichters werven investeerders met behulp van internet e-mail en callcenters: groot bereik en moeilijk grijpbaar,als het spelletje stroever begint te lopen-dat kan maanden zo niet jaren duren-stuurt de zwendelaar excuusbrieven-geld geblokkeerd-,sorry,de autoriteiten hebben geen benul hoe wij werken-en daarna een verhuis bericht-alleen nog een kantoor op de Bahama's; vandaaruit behartigen wij uw belangen als vanouds.Daarna horen de klanten niets meer;inleg kwijtrendement nul een een hoge notering op de sukkellijst-een lijst die voor veel geld van oplichtershand tot oplichtershand gaat.Dr slachtoffers kunnen dan ook verwachten binnen afzienbare tijd opnieuw benaderd te worden door een weldoener die aanbiedt het geleden verlies goed te maken Of ze komen hem yegen bij de vereniging van gedupeerden.

ALLARMBELLEN

Het openbaar Ministerie heeft dit type oplichting-naar de amerikaanse grondlegger:ook wel Ponzie zwendel geheten utgebreid geinventariseerd en geanaliseerd des te doeltreffendervoor te kunnen waarschuwen,Aan het onderzoeksrapport ontlenen we de volgende allarmbellen:

Wees op uw hoede als:

  • Een belegging word aangeprezen als [vrijwel] risicoloos omdat het zou gaan om bijvoorbeeld strategiefondsen of garantiefondsen,of dat de aanbieders zouden werken met garanties van internationale banken en verzekeraars.
  • Aanbieders schermen met rendementen vaan ruim boven de marktrente-vaak is er sprake van 2% rente per maand oftewel 24% op jaarbasis tewijl 10% al heel mooi zou zijn.
  • Op een informatieavond een algemeen gerespecteerd voor de pauze verteld over beleggingen in het algemeen en de organisatie na de pauze een bepaalde investering aanprijst.
  • Het contract u verbied met anderen over de belegging te spreken of zelf om contact te zoeken met overheidsinstanties.
  • Er sprake is van gepakeerde of gepoolde geldsommen die afkomstig zijn van vele kleine beleggers en die pas als het totaal astronomisch hoog is kunne worden belegs in "grote fondsen.
  • Een risicoloze belegging word omschreven als investering'lening of beschikbaar te stellen gelden.
  • Een belegging een lening, certificaat of partnership heet.


De achtergrond van de laatste twee kenmerken is dat je in Nederland alleen met een vergunning bedrijfsmatig geld mag aantrekken van particulieren.

Oplichters hebben die vergunning niet en denken het toezicht van de Autoriteit Finaniéle Markten en de Nederlandsche Bank te omzeilen door van beleggingen noch aandelen te reppen Op www. afm.nl kunt u naggan of een aanbieder een vergunning heeft.

een samenvatting van het rapport, Beleggen in gebakken lucht van fraudeonderzoeker Frans Roest van het Funcioneel Parket is te vinden op www.om.nl onderdeel fraude.

Dit artikel staat in de nieuwe consumentengids het raarste stukje is:oplichters hebben die vergunning niet dexia had toch ook geen vergunning??
Dus volgens de consumentenbond is dexia wel en oplichtersbank.

Bron: forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php