• disclaimer

Disclaimer

De selectie, verwerking en presentatie van gegevens op www.vanarkel.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Van Arkel Investment Coaching, haar medewerkers en technische staf en tevens haar toeleveranciers staan evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verwerkte informatie en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken van via www.vanarkel.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd op juistheid te worden geverifieerd.

Van Arkel Investment Coaching is daarbij niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van vanarkel.nl voor gebruiker als gevolg van storingen in infrastructuur of andere oorzaken.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (beleggings)beslissingen. Voorbeelden en raadgevingen zijn geen beleggingsconsult of aanbeveling en zijn uitsluitend bedacht voor algemeen en pedagogisch nut. Dat geldt ook ten aanzien van het maken van winst.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor beslissingen van vermogensbeheerders of adviseurs die door Van Arkel Investment Coaching aan beleggers zijn voorgesteld. Beleggers dienen zichzelf goed te oriënteren ten aanzien van de risico’s die beleggen met zich meebrengt.

Van Arkel Investment Coaching
Drachmeweg 139
2153 PA Nieuw Vennep
Telefoon: 088 - 5666 800
Fax: 088 - 5666 804
Email: info@vanarkel.nl

BTW NL007987833B01